top of page

הוצאה לפועל
עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל מתמקד בסיוע ללקוחות מאחר והוא יכול לעזור במגוון תחומים משפטיים, כולל הוצאות לפועל בתחום האזרחי, כמו תביעות ייצוג, תביעות גירושין, תביעות פיצויים וכדומה.

עיקר התחום עוסק ברצונות של רשות האכיפה והגבייה, כאשר תפקידה הוא מימוש ואכיפת ההליכים האזרחיים של גביית החיובים (חובות, שעבודים או שטרות, למשל שטר משכנתה, שטר חוב או המחאה) וכן גם מסמכים רלוונטיים מחייבים, המקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעיתים מדובר בסעד לביצוע פעולה מסוימת, כגון סילוק יד מדירה.


גביית החיובים הנה לטובת הזוכים וזאת לאחר שניתן פסק דין המורה על מימוש שניתן על ידי בית המשפט או בית דין המוסמך לכך.


מזה שנים, משרדנו מלווה חייבים בהסדרת ומחיקת חובות בתהליך מקוצר, מקצועי ומהיר בדגש על יחס חם ואישי.

10 צפיות

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
bottom of page